Gravesøknader i Ringerike kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Ringerike kommune

Graving i Ringerike kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.ringerike.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/145
Entreprenør AKTIV VEIDRIFT AS
Start 05.10.2020
Slutt 31.08.2021
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Øvre klekkenvei 53
Fløytingen 87 -103
Toppveien 2
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning, Kummer

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 22.09.2020
Tittel 578600 Haug nærsenter
Byggherre
Organisasjon: KLEKKEN BUTIKKEIENDOM AS (orgnr.: 913750535)
Kontaktperson: Morten Kristiansen (tlf.: 40404564)
Stedsansvarlig
Adam Baranowski (tlf.: 96682648)
Marcin Chmura (tlf.: 96849168)
Marcin Chmura (tlf.: 96849168 )
Ansvarshavende
Sigbjørn Sønderland (tlf.: 45636660)
Sigbjørn Sønderland (tlf.: 45636660 )