Gravesøknader i Ringerike kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Ringerike kommune

Graving i Ringerike kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.ringerike.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
16/113 0605-873392 Arbeidstillatelse MONSERUDVEIEN RINGERIKE KOMMUNE 08.12.2016 10.01.2020
18/87 Ullerål skole Gravearbeid Hovsmarkveien ISACHSEN ANLEGG AS 24.10.2018 31.05.2020