Gravesøknader i Ringerike kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Ringerike kommune

Graving i Ringerike kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.ringerike.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
18/87 Ullerål skole Gravearbeid Hovsmarkveien ISACHSEN ANLEGG AS 24.10.2018 31.05.2020
19/39 Sperring 17 Mai Arbeidstillatelse Tordenskiolds gate, Nygata, Grensegata, Gullagata RINGERIKE KOMMUNE TEKNISKE TJENESTER 16.05.2019 18.05.2021
19/72 Kistefos - Samsmoveien Arbeidstillatelse Hadelandsveien ISACHSEN ANLEGG AS 03.06.2019 01.09.2021
19/133 Infrastruktur Hov Alle Gravearbeid Hov alle ISACHSEN ANLEGG AS 02.09.2019 30.05.2020
19/145 Parkering forbudt Arbeidstillatelse Helgeshaugen RINGERIKE KOMMUNE TEKNISKE TJENESTER 17.09.2019 30.04.2020
19/160 Elling M Solheimsvei Gravearbeid Elling M Solheims vei ISACHSEN ANLEGG AS 01.10.2019 31.05.2020
19/168 Grensegata Gravearbeid Gnr/Bnr: 3045/1 MESTERBYGG RINGERIKE AS 14.10.2019 01.12.2020
19/170 1927 Gravearbeid Åsliveien THOR MYRVANG GRAVEFIRMA AS 21.10.2019 01.07.2020
19/172 dronnings ragnhilds vei Gravearbeid Dronning Ragnhilds vei ISACHSEN ANLEGG AS 14.10.2019 31.05.2020
19/181 Bekkegata Gravearbeid Bekkegata ISACHSEN ANLEGG AS 05.11.2019 15.05.2020
19/192 Trymvei 6 Gravearbeid Tors vei FOSSUM AS 25.11.2019 31.07.2020
19/196 Telegrafallen Gravearbeid Telegrafalleen FOSSUM AS 09.12.2019 10.08.2020
19/198 Heradsbygdveien 13 Gravearbeid Heradsbygdveien FOSSUM AS 09.12.2019 24.08.2020
19/200 Parkering forbudt grunnet snøbrøyting Arbeidstillatelse Høybyveien RINGERIKE KOMMUNE TEKNISKE TJENESTER 16.12.2019 15.05.2020
20/1 Mosseveien 4A Gravearbeid Mosseveien OLAV SOLVANG AS 13.01.2020 24.04.2020
20/4 Slettåkerveien 19 Gravearbeid Slettåkerveien FOSSUM AS 07.01.2020 31.07.2020
20/8 Blomsterveien 5 Gravearbeid Parkveien FOSSUM AS 27.01.2020 31.08.2020
20/16 Hogging gamle ådalsvei Arbeidstillatelse Gamle Ådalsvei RINGERIKE KOMMUNE TEKNISKE TJENESTER 10.02.2020 13.04.2020
20/17 Parkgata - Storjordet Gravearbeid Parkgata ISACHSEN ANLEGG AS 05.02.2020 16.10.2020
20/18 1382 Flattum veien 10 Hønefoss Gravearbeid Flattumveien DIGGER AS 10.02.2020 31.05.2020
20/19 1384 Asbjørnsens gate 24 Hønefoss Gravearbeid Ullerålsgata DIGGER AS 10.02.2020 31.05.2020
20/20 11999-01 ORD002340 HS-master Strømsoddbygda Arbeidstillatelse Bråtasida NETTSERVICE RINGERIKE AS 12.02.2020 26.06.2020
20/22 1370 Dronning Ragnhilds vei 10 Hønefoss Gravearbeid Dronning Ragnhilds vei DIGGER AS 17.02.2020 31.05.2020
20/23 Tyrimyrveien 11 Gravearbeid Tyrimyrveien FOSSUM AS 19.02.2020 31.08.2020
20/24 Kabelgrøft Gravearbeid Hvervenmoveien LUND & REISTAD AS 24.02.2020 04.05.2020
Viser 1 - 25 av 33 1 2 >