Gravesøknader i Ringerike kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Ringerike kommune

Graving i Ringerike kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.ringerike.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
16/113 0605-873392 Arbeidstillatelse MONSERUDVEIEN RINGERIKE KOMMUNE 08.12.2016 10.01.2020
17/66 Tanberglia Gravearbeid TANDBERGMOVEIEN FOSSUM AS 10.08.2017 30.09.2019
18/87 Ullerål skole Gravearbeid Hovsmarkveien ISACHSEN ANLEGG AS 24.10.2018 31.05.2020
18/94 Kv10064 Betongreparasjoner på side og i kulvert under E16. Hensmoen Arbeidstillatelse Gnr/Bnr: 271/237 Gnr/Bnr: 1016/1 BMO ENTREPRENØR AS 19.11.2018 30.09.2019
18/98 Moelven pelets Gravearbeid Nordmoveien FOSSUM AS 16.11.2018 30.10.2019