Gravesøknader i Ringerike kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Ringerike kommune

Graving i Ringerike kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.ringerike.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/129
Entreprenør FOSSUM AS
Start 14.09.2020
Slutt 30.07.2021
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Idrettsveien 1 -4
Søknad gjelder Avløpsledning

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 04.09.2020
Tittel Idrettsveien 1
Byggherre
Organisasjon: RINGERIKE KOMMUNE TEKNISKE (orgnr.: 974639629)
Kontaktperson: John Hæhre Fossum (tlf.: 90864314)
Stedsansvarlig
Jan Erik Røyne (tlf.: 98003745)
Ansvarshavende
John Hæhre Fossum (tlf.: 90864314)