Graving i Ringerike kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.ringerike.kommune.no
Søknader
Vis søknader:
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
16/99 0605-872516 Gravearbeid MONSERUDVEIEN KSE ENTREPRENØR AS 31.10.2016 14.12.2018
16/113 0605-873392 Arbeidstillatelse MONSERUDVEIEN RINGERIKE KOMMUNE 08.12.2016 01.05.2019
17/20 0605-875423 Gravearbeid ULLERÅLSGATA TURHUS MASKIN AS 18.04.2017 01.06.2018
17/29 0605-875760 Arbeidstillatelse HVERVENMOVEIEN TRONRUD ANLEGG AS 02.05.2017 30.07.2018
17/35 Ombygging fra luft til kabel Gravearbeid LUDVIG GRØNVOLDS VEI VESLEVEIEN SVERRE F HALVORSENS VEI SOLVEIEN JENS LANGE LYCHES VEI RINGERIKS-KRAFT SERVICE AS 22.05.2017 24.05.2018
17/66 Tanberglia Gravearbeid TANDBERGMOVEIEN FOSSUM AS 10.08.2017 30.09.2019
17/72 Tyrimyrveien 1 Gravearbeid tyrimyrveien FOSSUM AS 16.08.2017 31.05.2018
17/73 Monserudveien - midlertidige fartsdempere Arbeidstillatelse Monserudveien Moholtveien Folefossveien Hvervenenga Tanbergsvingen RINGERIKE KOMMUNE 21.08.2017 30.06.2019
17/85 storgata 2 Arbeidstillatelse STORGATA AKER BYGGTJENESTER AS 28.08.2017 30.09.2018
17/88 21743 - Rabbaveien Gravearbeid rabbaveien ÅSMUND PETTERSEN & SØNN AS 09.10.2017 30.06.2018
17/99 11659-15 Anettes vei Gravearbeid Anettes vei NETTSERVICE RINGERIKE AS 16.10.2017 30.06.2018
17/105 Rehabilitering av Gamlevegen Åsbygda Gravearbeid Gamleveien ÅSMUND PETTERSEN & SØNN AS 26.10.2017 31.08.2018
17/107 521 Campus Ringerike Arbeidstillatelse Bredalsveien FANEBUST MASKIN AS 25.10.2017 30.11.2018
18/1 Høybyveien 43 Gravearbeid Høybyveien FOSSUM AS 22.01.2018 30.07.2018
18/2 Vannlekkasje Vinterroveien 26 Gravearbeid Vinterroveien FOSSUM AS 24.01.2018 30.07.2018
18/10 Industrigata 6 Gravearbeid Industrigata FOSSUM AS 27.03.2018 30.07.2018
18/16 Fiberkabel Gravearbeid Tyrimyrveien LUND & REISTAD AS 23.04.2018 08.06.2018
1 2 >
©2018 Geomatikk as