Gravesøknader i Ringerike kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Ringerike kommune

Graving i Ringerike kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.ringerike.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 21/51
Entreprenør FOSSUM AS
Start 07.04.2021
Slutt 01.12.2021
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Støalandet 8 -24
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 07.04.2021
Tittel Støalandet 10
Byggherre
Organisasjon: RINGERIKE KOMMUNE TEKNISKE (orgnr.: 974566028)
Kontaktperson: Øyvind Tossviken (tlf.: 40605147)
Stedsansvarlig
Ole Petter Fossum (tlf.: 95828866)
Ansvarshavende
John Hæhre Fossum (tlf.: 90864314)