Gravesøknader i Ringerike kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Ringerike kommune

Graving i Ringerike kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.ringerike.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/198
Entreprenør BREDBÅND OG KABELTV AS
Start 30.11.2020
Slutt 31.12.2021
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Flattumveien 12 -26
Krokenveien 8 -10
Parkgata 36 -57A
Prinsens gate 11 -27
Ivar Aasens vei 4 -6
Nansenveien 31 -74
Ole Thorkelsens vei 17 -21
Støalandet 1 -1
Søknad gjelder Fiber/bredbånd

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 25.11.2020
Tittel Prinsensgt,Krokenv,Flattumsv,Gullagt,Nansenv,Ivar Aasensv,Støalandet
Byggherre
Organisasjon: TELIA NORGE AS (orgnr.: 981929055)
Kontaktperson: Ola Jacobsen (tlf.: 93 44 40 81)
Stedsansvarlig
Slawomir Niedzielski (tlf.: 48173422 )
Ansvarshavende
Trygve Hansen (tlf.: 45454500 )