Gravesøknader i Ringerike kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Ringerike kommune

Graving i Ringerike kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.ringerike.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 18/94
Entreprenør BMO ENTREPRENØR AS
Start 19.11.2018
Slutt 30.09.2019
Arbeidstype Arbeidstillatelse
Berørte veier Gnr/Bnr: 1016/1 68 -88
Gnr/Bnr: 271/237 68 -88
Søknad gjelder Vedlikeholdsarbeid

Saksinformasjon

Sakstype Arbeidstillatelse
Registrert 08.11.2018
Tittel Kv10064 Betongreparasjoner på side og i kulvert under E16. Hensmoen
Byggherre
Organisasjon: STATENS VEGVESEN REGION SØR ARENDAL KONTORSTED (orgnr.: 974732076)
Kontaktperson: (tlf.: 48045616)
Stedsansvarlig
Igor Zubovic (tlf.: 462 11 026)
Ansvarshavende
Bogdan Bakowski (tlf.: 483 19 778)