Gravesøknader i Ringerike kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Ringerike kommune

Graving i Ringerike kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.ringerike.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 17/66
Entreprenør FOSSUM AS
Start 10.08.2017
Slutt 30.09.2019
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier TANDBERGMOVEIEN 1 -20
Søknad gjelder Gatelys, Annet

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 09.08.2017
Tittel Tanberglia
Byggherre
Organisasjon: BLOCK WATNE AS (orgnr.: 968757954)
Kontaktperson: (tlf.: 90025014)
Stedsansvarlig
Ole Petter Fossum (tlf.: 95828866)
Ansvarshavende
John Hæhre Fossum (tlf.: 90864314)