Graving i Ringerike kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.ringerike.kommune.no
Søknader
Adressesøk
Søk:
Søknadsinformasjon

Søknad: 17/77 Arbeidstype: Gravearbeid
Entreprenør: HOLE GRAVESERVICE AS Status: Godkjent
Berørte veier: Mosseveien 28 9 21
Søknad gjelder: Avløpsledning, Overvannsledning
Start: 31.08.2017
Slutt: 30.10.2017
Saksinformasjon
Registrert: 22.08.2017 Andre søknader på saken: Arbeidsvarsling (232172)
Arbeidsvarsling (228895)
Tittel: Mosseveien28 Sakstype: Gravetillatelse
©2018 Geomatikk as

Navigasjon i kart:

Verktøylinjen over kartet lar deg manøvrere i kartet.

Informasjon om objekter

Ved å klikke en gang på aktuelle flater vil de fremheves og en informasjonsboks vil komme til syne.

Navigasjonsverktøy

navigasjonsverktøy I øvre venstre hjørne finnes et navigasjonsverktøy, pilene lar deg bevege kartet henholdsvis nord, øst, sør og vest, og "slidebaren" lar deg endre målestokk. Dra handelen nedover for å zoome ut, og oppover for å zoome inn. Eventuelt kan "+" og "-" knappene brukes