Graving i Ringerike kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.ringerike.kommune.no
Søknader
Vis søknader:
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
18/7 Hogst langs kommunal vei Arbeidstillatelse Hensveien VIKEN SKOG SA 12.02.2018 28.02.2018
< 1 2
©2018 Geomatikk as