Graving i Ringerike kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.ringerike.kommune.no
Søknader
Vis søknader:
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
16/99 0605-872516 Gravearbeid MONSERUDVEIEN KSE ENTREPRENØR AS 31.10.2016 14.12.2018
16/113 0605-873392 Arbeidstillatelse MONSERUDVEIEN RINGERIKE KOMMUNE 08.12.2016 01.05.2019
17/35 Ombygging fra luft til kabel Gravearbeid VESLEVEIEN SVERRE F HALVORSENS VEI SOLVEIEN JENS LANGE LYCHES VEI LUDVIG GRØNVOLDS VEI RINGERIKS-KRAFT SERVICE AS 22.05.2017 20.12.2018
17/66 Tanberglia Gravearbeid TANDBERGMOVEIEN FOSSUM AS 10.08.2017 30.09.2019
17/73 Monserudveien - midlertidige fartsdempere Arbeidstillatelse Hvervenenga Moholtveien Folefossveien Tanbergsvingen Monserudveien RINGERIKE KOMMUNE 21.08.2017 30.06.2019
17/85 storgata 2 Arbeidstillatelse STORGATA AKER BYGGTJENESTER AS 28.08.2017 30.09.2018
17/99 11659-15 Anettes vei Gravearbeid Anettes vei NETTSERVICE RINGERIKE AS 16.10.2017 01.05.2019
17/107 521 Campus Ringerike Arbeidstillatelse Bredalsveien FANEBUST MASKIN AS 25.10.2017 30.11.2018
18/14 Øvre Dahls vei 4 Gravearbeid Øvre Dahls vei FOSSUM AS 10.04.2018 30.09.2018
18/18 Elveparken Benterud Gravearbeid Gnr/Bnr: 39/218 ISACHSEN ANLEGG AS 23.04.2018 31.12.2018
18/24 321801 Trygg skolevei Benterud skole Gravearbeid Eikliveien ISACHSEN ANLEGG AS 07.05.2018 31.10.2018
18/31 321801 Trygg skolevei Benterud skole Gravearbeid Eikliveien Harald Hardrådes gate Benterudgata Osloveien Dronning Åstas gate ISACHSEN ANLEGG AS 29.05.2018 31.10.2018
18/36 Vinterroveien 13A Gravearbeid Vinterroveien FOSSUM AS 14.06.2018 30.09.2018
1 2 >
©2018 Geomatikk as