Graving i Ringerike kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.ringerike.kommune.no
Søknader
Vis søknader:
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
15/89 0605-859022 Gravearbeid HØNEFOSS BRU TRONRUD ANLEGG AS 07.01.2016 30.11.2017
16/99 0605-872516 Gravearbeid MONSERUDVEIEN KSE ENTREPRENØR AS 31.10.2016 31.01.2018
16/113 0605-873392 Arbeidstillatelse MONSERUDVEIEN RINGERIKE KOMMUNE 08.12.2016 01.05.2019
17/10 0605-874849 Gravearbeid GIGSTADS VEI FOSSUM AS 28.02.2017 30.11.2017
17/15 0605-875191 Gravearbeid STRØMSODDVEIEN NORPOX REHAB AS 20.03.2017 15.11.2017
17/29 0605-875760 Arbeidstillatelse HVERVENMOVEIEN TRONRUD ANLEGG AS 02.05.2017 31.12.2017
17/35 Ombygging fra luft til kabel Gravearbeid SVERRE F HALVORSENS VEI SOLVEIEN JENS LANGE LYCHES VEI LUDVIG GRØNVOLDS VEI VESLEVEIEN RINGERIKS-KRAFT SERVICE AS 22.05.2017 15.11.2017
17/46 TA129 - Fjernvarme Tyrimyrveien Gravearbeid TYRIMYRVEIEN TRONRUD ANLEGG AS 19.06.2017 24.11.2017
17/60 Tyrimyrveien 1 Gravearbeid Tyrimyrveien FOSSUM AS 05.07.2017 30.10.2017
17/63 Jørgen Thons vei Gravearbeid JØRGEN THONS VEI FOSSUM AS 06.07.2017 31.01.2018
17/66 Tanberglia Gravearbeid TANDBERGMOVEIEN FOSSUM AS 10.08.2017 30.09.2019
17/71 TA285 - Rehabilitering Hensveien Gravearbeid Hensveien TRONRUD ANLEGG AS 16.08.2017 02.11.2017
17/72 Tyrimyrveien 1 Gravearbeid tyrimyrveien FOSSUM AS 16.08.2017 31.05.2018
17/73 Monserudveien - midlertidige fartsdempere Arbeidstillatelse Folefossveien Hvervenenga Tanbergsvingen Monserudveien Moholtveien RINGERIKE KOMMUNE 21.08.2017 30.06.2019
17/75 Aktivitetspark Livbanen Gravearbeid KONG RINGS GATE ENGEBRETSEN INGENIØR - ENTREPRENØR AS 27.09.2017 01.11.2017
17/77 Mosseveien28 Gravearbeid Mosseveien 28 HOLE GRAVESERVICE AS 31.08.2017 30.10.2017
17/79 Ramsrud Gravearbeid RAMSRUDVEIEN MICROTRENCHING NORGE AS 04.09.2017 25.10.2017
1 2 >
©2017 Geomatikk as